Köpvillkor

Köpvillkor och reklamationer

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp när Hjertén Design AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Hjertén Design AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris
Priserna presenteras inklusive moms på vår konsumentsajt. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Hjertén Design AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt
Frakt tillkommer på priset om det inte specifikt anges att det ingår. Fraktkostnaderna kan komma att debiteras separat från varufakturan, då det inte alltid är möjligt att i förväg ange ett fraktpris pga fraktsätt, vikt och volym.

4. Betalningsvillkor

Förskottsbetalning.

Förskottsbetalningendast i undantagsfall efter överenskommelse. Ordersumman betalas in på vårt bank-giro 5027-9140. Så snart vi kan se betalningen på vårt konto skickar vi ditt paket. Det tar dock cirka 3 dagar innan vi kan se din betalning.

Postförskott
Avgiften för att betala mot postförskott är 90 kr och betalas av kunden. Kunden betalar när kunden hämtar ut paketet på Hjertén Design AB avtalat utlämningsställe. För paket som inte löses ut förbehåller sig Hjertén Design AB rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt och en hanteringskostnad på 500 kronor.

Kortbetalning
Vi accepterar Visa och Mastercard. Vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med kort och all kortdata hanteras säkert av vår betalväxel "Nets" som är certifierade enligt PCI-DSS.

5. Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre och vi upplyser då kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av DHL eller av transportör som Hjertén Design AB har avtal med. Till privatkunder sker leverans till närmaste DHL Servicepoint om kunden inte angett annan servicepoint som DHL trafikerar.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören (notera att det är transportören som är ansvarig för transporten och därför skall transportskada reklameras direkt till honom). Du reklamerar direkt på fraktsedeln vid mottagande av godset och noterar typ av skada.Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Om emballaget är skadat så skall bilder tas av paketet innan det öppnas. Meddela oss skada omgående med bilagda bilder på emballageskadan.Dolda skador som är att hänföra till godset skall även de reklameras till transportören.
Fel på varan i sig, såsom brist i antal enheter, fel produkt etc som inte är att hänföra till själva transporten, skall reklameras omgående till Hjertén Design AB.Reklamation som är att hänföra till i sig skall ske skriftligen senast tre dagar efter att godset mottagits.
Du mailar oss omgående och meddelar det inträffade på: kundtjanst@hjertenhjerten.se

9. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du göra det skriftligen via e-post eller brev, inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.
Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Reklamationsrätten gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Notera också att produkterna kan ha mindre avvikelse mellan varandra i färg och form då det är hantverk som är individuellt tillverkade. Dessa avvikelser är inte heller grund för reklamation.
Hjertén Design AB ansvarar högst ett år för fel som uppstår på produkten och täcker endast det direkt ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Hjertén Design AB ansvarar inte för följdskador och ej heller för fel som åsamkats av kunden och det är upp till kunden att visa att produkten har varit felaktigt från början och att det inte är hantering av produkten från kundens sida som åsamkat felet.
Skador som uppstår pga av felaktigt handhavande från kundens sida ersätts aldrig och det är upp till kunden att visa att man inte uppträtt oaktsamt eller orsakat skadan. Skador som produkterna utsätts för genom att förvaras ute året runt, är aldrig föremål för reklamation. All rätt till reklamation och skadeersättning förfaller efter ett år från leverans.
Det åligger kunden att också följa de skötselråd som Hjertén Design AB ger för produkten. Har dessa inte blivit åtföljda föreligger ingen rätt till reklamation.
Ersättning för reklamation kan maximalt uppgå till produktens pris inklusive frakt.

10. Återbetalningar
Återbetalningar sker till bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från det att vi godkänt din retur.

11. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

12. Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Eventuell tvist skall avgöras i skiljedomstol.

13.Om du inte är nöjd med varan/tjänsten du erhållit, tveka inte att kontakta oss på kundtjanst@hjertenhjerten.se, så vi kan lösa problemet. Är du fortfarande inte nöjd efter vår kontakt och vill gå vidare med ditt klagomål. klicka på denna länken till EU:s Online dispute Resolution ODR.